Polskie firmy wreszcie dobrze zaprezentowane
Lifting stron internetowych

Ogłoszenia nieruchomości

Metry-Kwadratowe.pl

•  4904 oferty w serwisie  •  ok. 568 odwiedzin dziennie.  •  Tylko oryginalne, unikalne oferty, ręcznie wpisywane - Nie kopiujemy ofert z innych serwisów  •
Wyszukiwanie zaawansowane »
POLECAMY
Sklep internetowy szybko!

Rodzaj ofert:

Typ nieruchomości:

Lokalizacja:

Losowe oferty z bazy nieruchomości: 2 pok. na Pomorzanach za 182 tyś 37 m2 182 000 zł Szczecin, zachodniopomorskie Sprzedam mieszkanie w Nowym Targu 75 m2 337 000 zł Nowy Targ, małopolskie Mieszkanie Nowy Targ 36 m2 170 000 zł Nowy Targ, małopolskie Mieszkanie Nowy Targ 50 m2 1 200 zł Nowy Targ, małopolskie Dom Lasek 170 m2 589 000 zł Lasek, małopolskie 100 m2 1 200 zł Nowy Targ, małopolskie Lukrecja, Unieszewo koło Olsztyna 120 m2 360 000 zł Unieszewo k. Olsztyna, warmińsko-mazurskie Działka rolna Chochołow 694 m2 3 500 zł Chochołów, małopolskie Sprzedam dom w Koninie 55 m2 180 000 zł Konina, małopolskie Sprzedam trzypokojowe mieszkanie 55m2 w Gdańsku 55 m2 250 000 zł Gdańsk, pomorskie

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU OGŁOSZENIOWEGO METRY-KWADRATOWE.PL

1.

Niniejszy regulamin jest jednocześnie Umową pomiędzy Użytkownikiem zamieszczającym ogłoszenie (ofertę) w serwisie internetowym Metry-Kwadratowe.pl, a serwisem ogłoszeniowym Metry-Kwadratowe.pl. Serwis Metry-Kwadratowe.pl (nazywany dalej "Serwisem") oraz Zamieszczający ogłoszenie/ofertę (zwany dalej "Zamieszczającym") ustalają następujące warunki zamieszczania i modyfikowania ogłoszeń (ofert) w Serwisie.

2.

Zamieszczający ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i prawną wynikającą lub związaną z treścią ogłoszenia (oferty) i ilustracji do niego dołączonych. Zamieszczający oświadcza i zapewnia, że ogłoszenie (oferta) jest zgodne z polskim prawem oraz że Zamieszczający posiada wszelkie prawa zezwalające na wykorzystanie ogłoszenia (oferty) lub wypowiedzi przez Serwis dla celów niniejszej Umowy. Ponadto Zamieszczający oświadcza, że korzystanie, powielanie oraz dystrybucja ogłoszenia (oferty) lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

3.

Zamieszczający godzi się zadośćuczynić i uwolnić Serwis od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione przez Serwis w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego któregokolwiek z wyżej wspomnianych zobowiązań.

4.

Ogłoszenia (oferty) w Serwisie mogą być umieszczane wyłącznie osoby pełnoletnie. Zakazuje się umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem. Zakazuje się umieszczania zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. Ogłoszenia/oferty, które nie spełnią powyższych warunków będą bezwględnie usuwane natychmiast po ich wykryciu.

5.

Każde ogłoszenie lub wypowiedź zamieszczone w Serwisie - musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert i może być zamieszczone tylko w kategorii i regionie zgodnej z treścią ogłoszenia i daną ofertą. Zakazuje się umieszczania tego samego ogłoszenia/oferty wielokrotnie.

6.

Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia/oferty lub ogłoszenia/oferty wyróżnionego, jeżeli nie będzie ono spełniać niniejszego regulaminu, którego znajomość Zamieszczający potwierdza przy zamieszczaniu ogłoszenia/oferty. Serwis zastrzega sobie prawo nie podawania powodów usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia/oferty.

7.

Każde ogłoszenie wyróżnione w Serwisie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert. Płatność za wyróżnienie ogłoszenia/oferty jest realizowana poprzez wysłanie SMS w cenie odpowiedniej dla wyróżnienia. Płatności za wyróżnienie ogłoszenia/oferty dokonywane są za pośrednictwem systemu Cashbill.pl. Płatności za pośrednictwem systemu Cashbill.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Serwis udostępnia Zamieszczającym odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są przekazywane do Partnera Systemu Cashbill.pl.

8.

Serwis oraz firma RevolWeb zastrzegają sobie prawo do gromadzenia i wykorzystania do użytku własnego i podmiotów współpracujących (promocji, identyfikacji użytkownika i jego konta, reklamy oraz innych celów) adresów e-mailowych, treści ogłoszeń i wypowiedzi oraz danych osobowych.

9.

Serwis przechowuje bezterminowo wszystkie dane zawierające adres IP użytkownika, jego imię, nazwisko, e-mail i datę połączenia. Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub prawa polskiego. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych osobowych organom prawnym wtedy, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu naszego serwisu lub prawa polskiego. Akceptując regulamin przy dodawaniu ogłoszenia/oferty, użytkownik zgadza się na powyższe ustalenia, w myśl z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 r. oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

10.

W żadnych okolicznościach Serwis nie będzie ponosić względem Zamieszczającego odpowiedzialności za szczególne, incydentalne lub wtórne szkody, bez względu na to czy powstaną one w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, wykroczeniem oraz bez względu na to że Serwis został pouczony o możliwości zaistnienia takiej szkody.

11.

Polityka prywatności:

Korzystając z serwisu Metry-Kwadratowe.pl akceptują Państwo wszystkie poniższe zasady zawarte w Polityce Prywatności, której treść znajduje się w dokumencie HTML pod adresem http://www.metry-mwadratowe.pl/polityka_prywatnosci.php.

Użytkownicy serwisu Metry-Kwadratowe.pl, przesyłając za pośrednictwem stron serwisu ogłoszenia/oferty, pytania, komentarze i inne treści tekstowe i graficzne, udostępniają swoje dane osobowe pozwalające na określenie ich tożsamości takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne. Dane te opublikowane będą w określonym czasie na łamach serwisu Metry-Kwadratowe.pl tylko za akceptacją użytkownika przesyłającego dane, który tą akceptację wyraża publikując swoje ogłoszenie/ofertę w serwisie.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratorów serwisu Metry-Kwadratowe.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883).

Właściciele serwisu Metry-Kwadratowe.pl zastrzegają sobie prawo do wysyłania bez zapowiedzi wiadomości poprzez pocztę e-mail osobom, których dane kontaktowe zostały przesłane za pomocą któregokolwiek z formularzy zawartych w serwisie.

Niektóre obszary serwisu Metry-Kwadratowe.pl mogą wykorzystywać technologię cookies. Warunkiem działania cookies i tym samym poprawnego działania całego serwisu jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu i ochrony prywatności jego użytkowników można przesyłać na adres: biuro@Metry-Kwadratowe.pl

Właściciele i Administratorzy serwisu Metry-Kwadratowe.pl zastrzegają sobie prawo do wprowadzania niezapowiadanych zmian w treści niniejszego tekstu - Regulaminu i Polityki Prywatności serwisu.

12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.

Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

14.

Zamieszczający oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

© 2022 Metry-Kwadratowe.pl